P&J Capital s.r.o.

Úvod - Barlog Capital

Investice do podniků

Investiční společnost P&J Capital se specializuje především na investice do podniků (Private Equity / Venture Capital) formou navýšení jejich základního kapitálu, nebo...

více >

Korporátní poradenství

Investiční společnost P&J Capital poskytuje komplexní finanční poradenství v oblastech optimalizace kapitálové struktury, provozního financování a řízení cash flow.

více >

Zhodnocování volných finančních prostředků

Investiční společnost P&J Capital nabízí investorům atraktivní zhodnocení volných peněžních prostředků při nízkém stupni rizika. Dlouhodobě dosahujeme nadprůměrných výsledků.

více >